Ο Συνδυασμός μας

Με πλήρη Συνδυασμό στην Αχαΐα, στην Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία δίνουμε το έναυσμα της εκκίνησης του προεκλογικού μας αγώνα. 115 συναγωνιστές και συνοδοιπόροι ξεκινάμε ένα όμορφο αυτοδιοικητικό ταξίδι…
#Ενωμένοι _Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα!


Ν. Αχαΐας

Ν. Ηλείας

Ν. Αιτωλοακαρνανίας