Έντυπα

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2023

Φυλλάδιο Α’  πλευρά

Φυλλάδιο Β’ πλευρά


Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 –

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αχαΐας

Κάρτα

Φυλλάδιο Α πλευρά

Φυλλάδιο B πλευρά


Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 – Δήμος Πατρέων

Κάρτα

Φυλλάδιο Α’ πλευρά

Φυλλάδιο Β’ πλευρά