ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα που υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
υγείας, τις δυσλειτουργίες στο μηχανισμό διοίκησης εξαιτίας της γραφειοκρατίας και
του συγκεχυμένου πλαισίου των αρμοδιοτήτων, την προσπάθεια που καταβάλλουν οι
εργαζόμενοι, αλλά και μία ακόμη σειρά από ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία
σημαντικών υγειονομικών και διοικητικών μονάδων της Ηλείας, είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τους καθ’ ύλην αρμόδιους ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδος, Σπύρος Σκιαδαρέσης.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Δυτική Ελλάδα- Ενωμένοι Μπορούμε»,
επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας το Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου
είχε συνάντηση με τον Διοικητή, Σπύρο Πολίτη και μέλη της διοίκησης, καθώς και με
αντιπροσωπεία των εργαζομένων απ’ όλα τα τμήματα. Ο κ. Σκιαδαρέσης
ενημερώθηκε διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα,
με κυρίαρχο την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα
αρκετές κλινικές να υπολειτουργούν και πολλά περιστατικά να μεταφέρονται στα
νοσοκομεία της Πάτρας. Όπως ανέφερε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο ρόλος των
περιφερειακών Αρχών στην ενίσχυση των δομών υγείας είναι καταλυτικός, καθώς
οφείλουν όχι μόνο να διεκδικούν, αλλά και να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες
πιστώσεις για υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό υγείας, αναλαμβάνοντας
παράλληλα, και πρωτοβουλίες στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης
των πολιτών για θέματα δημόσιας υγείας.
Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Σκιαδαρέση στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στον
Πύργο, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μ’ έναν προς έναν με τους
εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα και υπηρεσίες, στα γραφεία της Β’ Βάθμιας
Εκπαίδευσης Ηλείας, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή, Ανδρέα Ζέρβα, με τον
οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, από τη θητεία του δεύτερου, στην
αντίστοιχη Διεύθυνση Αχαΐας και στο Δικαστικό Μέγαρο.
Τελευταίος «σταθμός» στις περιοδείες του κ. Σκιαδαρέση στον Πύργο, ήταν το
Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Αντωνακόπουλου,
αντιδημάρχους και εργαζόμενους, με τους οποίους συζήτησαν για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές, αλλά και για τα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, προκειμένου
να αποκτήσει προοπτική.

Τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα που υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίεςυγείας, τις δυσλειτουργίες στο μηχανισμό διοίκησης εξαιτίας της γραφειοκρατίας καιτου συγκεχυμένου πλαισίου των αρμοδιοτήτων, την προσπάθεια που καταβάλλουν οιεργαζόμενοι, αλλά και μία ακόμη σειρά από ζητήματα που αφορούν στη λειτουργίασημαντικών υγειονομικών και διοικητικών μονάδων της Ηλείας, είχε την ευκαιρία νασυζητήσει με τους καθ’ ύλην αρμόδιους ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ΔυτικήςΕλλάδος, Σπύρος Σκιαδαρέσης.Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Δυτική Ελλάδα- Ενωμένοι Μπορούμε»,επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας το Γ.Ν. Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», όπουείχε συνάντηση με τον Διοικητή, Σπύρο Πολίτη και μέλη της διοίκησης, καθώς και μεαντιπροσωπεία των εργαζομένων απ’ όλα τα τμήματα. Ο κ. Σκιαδαρέσηςενημερώθηκε διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα,με κυρίαρχο την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμααρκετές κλινικές να υπολειτουργούν και πολλά περιστατικά να μεταφέρονται στανοσοκομεία της Πάτρας. Όπως ανέφερε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο ρόλος τωνπεριφερειακών Αρχών στην ενίσχυση των δομών υγείας είναι καταλυτικός, καθώςοφείλουν όχι μόνο να διεκδικούν, αλλά και να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενεςπιστώσεις για υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό υγείας, αναλαμβάνονταςπαράλληλα, και πρωτοβουλίες στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησηςτων πολιτών για θέματα δημόσιας υγείας.Ακολούθησε επίσκεψη του κ. Σκιαδαρέση στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στονΠύργο, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μ’ έναν προς έναν με τουςεργαζόμενους σε όλα τα τμήματα και υπηρεσίες, στα γραφεία της Β’ ΒάθμιαςΕκπαίδευσης Ηλείας, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή, Ανδρέα Ζέρβα, με τονοποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, από τη θητεία του δεύτερου, στηναντίστοιχη Διεύθυνση Αχαΐας και στο Δικαστικό Μέγαρο.Τελευταίος «σταθμός» στις περιοδείες του κ. Σκιαδαρέση στον Πύργο, ήταν τοΔημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Αντωνακόπουλου,αντιδημάρχους και εργαζόμενους, με τους οποίους συζήτησαν για τις αυτοδιοικητικέςεκλογές, αλλά και για τα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, προκειμένουνα αποκτήσει προοπτική.

This entry was posted in home, Δελτία Τύπου, Δελτία Τύπου, Δελτία Τύπου. Bookmark the permalink.